Gemeente Roosendaal

Subsidieregelingen gemeente Roosendaal

  • Jeugdcultuurfonds. Financiële ondersteuning voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool, dansschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening klik hier
  • Website van de gemeente Roosendaal